Warunki realizacji zamówień

Spis treści

 1. Podstawy realizacji zamówień
 2. Koszty realizacji zamówień
 3. Błędy w ofertach
 4. Terminy realizacji zleceń
 5. Dostawa i odbiór zamówień
 6. Warunki płatności
 7. Kontrola jakości wykonanego zamówienia
 8. Reklamacje
 9. Zakres odpowiedzialności
 10. Tolerancja wielkości zamówienia
 1. Podstawy realizacji zamówień

  Zlecenia realizujemy na podstawie:

  1. Materiałów dostarczonych przez klienta

   • Materiały powinny spełniać określone w specyfikacji technicznej wymagania.
   • W przypadku zastrzeżeń do jakości dostarczonych materiałów produkcyjnych, niestaranności w ich przygotowaniu lub niespełnieniu naszych wymagań technicznych, zastrzegamy prawo odmowy wykonania zlecenia.
   • Po uprzednim uzgodnieniu możliwe jest przyjęcie materiałów do realizacji zlecenia zapisanych w innych formatach niż podane w serwisie http://drukcd.pl/
  2. Zamówienia zawierającego:

   • datę zamówienia
   • dane do wystawienia faktury VAT
   • dane osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia po stronie Zleceniodawcy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
   • tytuł pracy (nazwa jednoznacznie identyfikująca zamówienie np. Firma X, Katalog 1/2007)
   • specyfikację ilościową i cenową zamawianych towarów i usług
   • termin realizacji
   • warunki dostawy
   • adres dostawy
   • termin i formę płatności

  do góry

 2. Koszty realizacji zamówień

  1. Przedstawione na naszych stronach www ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu § 66 Kodeksu Cywilnego. Oferty przygotowujemy na podstawie indywidualnych zapytań szczegółowo opisujących parametry zamawianych towarów i usług. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: info@drukcd.pl lub bezpośrednio do obsługującego Państwa handlowca.
  2. Oferty zachowują ważność przez siedem dni od daty ich wysłania. Dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić atrakcyjny poziom cenowy oferowanych produktów i usług.
  3. Ceny odnoszą się do konkretnych nakładów, a nie przedziałów ilościowych.

  do góry

 3. Błędy w ofertach

  Dokładamy wszelkich starań, aby kalkulacje cenowe przygotowywane dla naszych Klientów były dokładne i rzetelne. Zastrzegamy sobie jednak ewentualność podania błędnej ceny lub ilości usług i/lub produktów. W takich sytuacjach Klientowi przysługuje prawo odmowy przyjęcia zamówienia lub przyjęcia cen o 10% niższych od cen publikowanych w serwisie www.drukcd.pl w dniu przyjęcia zlecenia do realizacji. Nie ponosimy żadnych innych konsekwencji z tytułu pomyłek w ofertach.

  do góry

 4. Terminy realizacji zleceń

  1. Terminy realizacji zamówień ustalane są indywidualnie po otrzymaniu niezbędnych do realizacji zamówienia materiałów.
  2. Najczęściej oferowane terminy realizacji zleceń (w dniach roboczych)
   • przygotowanie próbnego wydruku 1 dzień
   • nadruk na CD/DVD druk offsetowy 2–3 dni
   • nadruk na CD/DVD druk cyfrowy 1–2 dni
   • nadruk na CD/DVD sitodruk 5–7 dni
   • druk okładek 2–5 dni
   • produkcja kopert z nadrukiem 2–5 dni
   • produkcja digipacków 2–7 dni
   • nagrywanie płyt 1–3 dni
   • pakowanie płyt 1–3 dni
   • foliowanie opakowań 1–2 dni
   • dostawa towaru 1 dzień*

  Podane terminy nie są gwarantowanymi terminami realizacji produkcji.

  Termin gwarantowany jesteśmy w stanie określić dopiero po otrzymaniu materiałów do produkcji lub po akceptacji przez klienta wydruków próbnych. Czas wykonania zlecenia zależy również od ilości bieżących zamówień skierowanych do produkcji.

  * termin dostawy towaru gwarantowany jest przez firmę kurierską. PIN Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z winy firmy kurierskiej

  • Przewidywany łączny termin realizacji zlecenia jest określany na etapie przedstawiania kosztorysu. Termin Gwarantowany jest podawany po dokonaniu przez Klienta akceptacji materiałów do produkcji.
  • W przypadku wystąpienia siły wyższej w szczególności awarii maszyn, przerw w dostawie energii elektrycznej lub wody, pożaru, klęsk żywiołowych czy strajku w PIN Sp. z o.o. lub w zakładach wykonujących poszczególne etapy zlecenia, nie ponosimy odpowiedzialności za skutki zmian w terminach realizacji.

  do góry

 5. Dostawa i odbiór zamówień

  1. Towar na terenie Polski dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący.
  2. Przedstawione na stronach www.drukcd.pl ceny płyt z nadrukiem uwzględniają koszty dostawy towaru do magazynu odbiorcy na terenie RP. Pozostałe ceny nie uwzględniają kosztów dostawy.
  3. Szczegółowe oferty przedstawiane na podstawie zapytań winny określać koszt dostawy towaru, w przeciwnym wypadku nie jest on uwzględniony w ofercie.
  4. Nie ponosimy odpowiedzialności za spóźnienia w dostawie spowodowane z winy firmy kurierskiej.
  5. Nie mamy możliwości bezpośredniej obsługi klienta, z tego powodu osobisty odbiór towaru lub dostawa wskazaną przez Klienta firmą kurierską nie są możliwe.

  do góry

 6. Warunki płatności

  1. Oferujemy płatność:
   • za pobraniem (gotówka przy dostawie)
   • przelewem przed odbiorem / dostawą towaru.
  2. Nie oferujemy płatności za pobraniem przy wysyłce towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą nie mamy podpisanej umowy.

  do góry

 7. Kontrola jakości wykonanego zamówienia

  Nie umożliwiamy dokonywania kontroli jakości nadruku oraz zgodności zapisanych danych w pomieszczeniach PIN Sp. z o.o. Kontrola jakości wykonanego zamówienia winna odbywać się w siedzibie Klienta lub w innym dogodnym dla Klienta miejscu.

  do góry

 8. Reklamacje

  1. Zasadność reklamacji rozpatrywana jest w terminie do 7 dni od daty dostarczenia reklamowanych towarów do siedziby PIN Sp. z o.o.
  2. Usunięcie wad produkcyjnych najczęściej nie jest możliwe, z tego powodu zasadne reklamacje uwzględniane są przez ponowne wykonanie reklamowanych towarów i usług bądź zwrot zapłaconej za reklamowane towary i usługi kwoty w terminie do 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  3. Reklamowany towar Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt do siedziby PIN Sp. z o.o.
  4. W przypadku kiedy formą uznania reklamacji jest wykonanie ponownej produkcji pozbawionej wad, towar wysyłany jest do Zleceniodawcy na koszt PIN Sp. z o.o.
  5. Ponowne wykonanie reklamowanych towarów i usług jest możliwe wyłącznie po uregulowaniu należności za reklamowany towar.
  6. Jedyną podstawą reklamacji kolorystyki prac drukowanych kolorami CMYK jest odbitka kolorystyczna typu cromalin. Niedostarczenie wzorcowego wydruku zamyka możliwość reklamowania kolorystyki pracy drukowanej kolorami CMYK.
  7. Jedyną podstawą reklamacji zapisu danych na płytach CD / DVD są różnice danych płyty wzorcowej i wykonanych kopii. Oznacza to, że:
   • w przypadku dostarczania plików do nagrania przez e-mail lub ftp, nie ma podstaw do uznania ew. reklamacji zawartości płyt (nie mamy wzoru do porównania zawartości kopii i oryginału)
   • niemożność odtworzenia płyt w urządzeniach niekompatybilnych z nośnikiem wykorzystanym do powielenia materiału nie jest podstawą zasadnej reklamacji.
  8. Nie ponosimy odpowiedzialności za niekompatybilność zamówionych w PIN Sp. z o. o. płyt CDR / DVDR ze sprzętem komputerowym i audiowizualnym wykorzystywanym do ich odtwarzania / nagrywania. Brak możliwości wykorzystywania prawidłowo wyprodukowanych nośników danych prosimy reklamować u dostawców sprzętu.

  do góry

 9. Zakres odpowiedzialności

  Odpowiedzialność za wady, braki sprzedawanych towarów i usług oraz niedotrzymane terminy realizacji ponosimy wyłącznie do ich oferowanej wartości.

  do góry

 10. Tolerancja wielkości zamówienia

  1. Z uwagi na wieloetapowe procesy produkcji i możliwą kumulację braków, z każdego z etapów produkcji, zastrzegamy możliwość wystąpienia odchyłek od zamówionej ilości towarów. Dopuszczalne ilości braków wynoszą:
   NakładDopuszczalne braki
   0 - 10010
   101 - 1.00020
   pow. 1.00030
  2. Brakujące egzemplarze nie są fakturowane.
  3. Wykonanie zamówienia w ilościach mniejszych niż określona tolerancja zamówienia dla poszczególnych przedziałów nie może być podstawą zasadnej reklamacji.

  do góry