Kontakt

PIN Sp. z o. o.
ul. Podgórna 25, 03-157 Warszawa, Polska
tel. +48 694 49 80 60
NIP 113-20-77-773, Regon 013228859
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Numer KRS 0000190699. Kapitał zakładowy 50.000 zł