Kontakt

PIN Sp. z o. o.
Biuro handlowe / drukarnia:
ul. Nasielska 36, 05-140 Serock
tel. +48 694 49 80 60
NIP 113-20-77-773, Regon 013228859
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Numer KRS 0000190699. Kapitał zakładowy 50.000 zł