Dokument który czytasz określa warunki składania i realizacji zamówień w naszej drukarni.

Spis treści

 1. Dla kogo jest ten regulamin?
 2. Kilka pojęć ogólnych
 3. Składanie Zamówienia
 4. Sprawdzenie grafiki do wydruku
 5. Płatność
 6. Przekazanie do druku
 7. Po wydrukowaniu - wysyłka
 8. Zastrzeżenia do zamówień
 9. Reklamacje
 10. Ograniczenie odpowiedzialności
 11. Dane osobowe – obowiązek informacyjny
 12. Wymagania techniczne do składania Zamówień
 13. Postanowienia końcowe
 1. Dla kogo jest ten regulamin?

  1. Wykonujemy usługi wyłączenie dla przedsiębiorców i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Ze względu na wielkość i skalę produkcji nie świadczymy usług dla osób indywidualnych i konsumentów.

  2. Nie wykonujemy usług drogą elektroniczną. Produkujemy opakowania, drukujemy materiały, wykonujemy płyty. Drogą elektroniczną składasz jednak u nas zamówienie o czym przeczytasz w tym Regulaminie.

  do góry

 2. Kilka pojęć ogólnych

  Dla ułatwienia czytania i unikania powtórzeń określamy kilka głównych pojęć:

  Drukarnia – czyli my, to jest PIN2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Serocku (05-140) przy ul. Nasielskiej 36, jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział KRS pod nr: 0000705419, NIP: 5361931981. Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. Dane kontaktowe e-mail: info@pin2.pl, tel: 694 49 80 60.

  Strona – unikatowa strona www z ofertą realizacji Twojego zlecenia i jego szczegółami. Otrzymasz jej adres, jeśli wyślesz do nas zapytanie ofertowe.

  Zapytanie ofertowe – zapytanie wysłane ze strony www drukcd.pl/pl/contact.php, z innych stron, których jesteśmy właścicielami lub przesłane drogą e-mail, zapytanie jest pierwszym krokiem do złożenia Zamówienia na nasze usługi.

  Specyfikacja techniczna – wymogi techniczne jakie muszą spełniać materiały, które przekazujesz nam do realizacji zamówienia, abyśmy byli w stanie wyprodukować to co nam zleciłeś. Specyfikacje są dostępne pod adresem drukcd.pl/pl/specifications.php. Możemy ją przesłać również w formie linku do strony www, dokumentu pdf lub e-mail’em.

  Regulamin – dokument który czytasz.

  Zamówienie – zlecenie Drukarni wyprodukowania określonych materiałów.

  do góry

 3. Składanie Zamówienia

  1. Zamówienia przyjmujemy przez Zapytanie ofertowe drukcd.pl/pl/contact.php lub e-mail. Abyśmy mogli przygotować zlecenie do produkcji musisz nam podać:
   • imię i nazwisko;
   • adres e-mail;
   • numer telefonu – ułatwi doręczenie zrealizowanego zamówienia;
   • dane do wystawienia faktury VAT w tym pełna nazwa przedsiębiorstwa, adres i NIP;
   • rodzaj zamawianych towarów, usług oraz ich ilości;
  2. Na podstawie Twojego zapytania otrzymasz pod podany adres e-mai link do Strony ze szczegółami Twojego Zamówienia. Na Stronie znajdziesz informację o cenie oraz warunkach realizacji tj. dostawa, płatność.
  3. Za pośrednictwem Strony możesz:
   • zmienić nakład. Przy części z zamówień nie będziesz miał takiej możliwości;
   • zmienić formę i adres dostawy;
   • przesłać materiały graficzne do realizacji Zamówienia, możesz to również zrobić e-mailem, a w razie plików o dużym formacie na wskazany przez nas serwer ftp;
   • pobrać fakturę pro forma.
  4. Pamiętaj, że wycena na Stronie traci ważność każdego dnia. W szczególności ze względu na zmiany cen materiałów z których wykonujemy zamówienie, zmiany kursów walut lub zmiany kosztów dostawy. Na stronie pojawia się komunikat: „Wycena straciła ważność” oraz polecenie „Aktualizuj”.
  5. Pod podany adres e-mail będziesz otrzymywał na bieżąco informacje o zmianie etapu realizacji Zamówienia.

  do góry

 4. Sprawdzenie grafiki do wydruku

  1. Po sprawdzeniu przez nas grafiki do druku otrzymasz e-mailem prośbę o akceptację zamówienia.
  2. Jeśli nie będziemy mieli wszystkich informacji potrzebnych do wykonania Zamówienia – skontaktujemy się z Tobą.

  do góry

 5. Płatność

  Po przekazaniu Zamówienia do realizacji otrzymasz dostęp do faktury pro forma. Fakturę musisz opłacić przed wysyłką zamówienia. Zamówienie wyślemy przed otrzymaniem zapłaty tylko na podstawie indywidualnych ustaleń, które wykluczają ten zapis Regulaminu.

  do góry

 6. Przekazanie do druku

  1. Twoje zlecenie jest przekazywane do produkcji poleceniem „Zamawiam i potwierdzam obowiązek zapłaty”, po wcześniejszym oznaczeniu przez Ciebie oświadczeń w sprawie zapoznania się z Regulaminem i legalności przesłanych materiałów. Przekazanie do produkcji wymaga również akceptacji Zamówienia przez Drukarnię. Drukarnia najczęściej akceptuje zlecenie jako pierwsza, ale możemy to zrobić po Twoim akcepcie.
  2. Jeśli przy akceptacji w pole „uwagi” wprowadzisz jakiś tekst, zlecenie wraca do weryfikacji. Chcemy sprawdzić czy zlecenie do produkcji zgadza się z tym co zamówiłeś. Pamiętaj że to może spowodować zmianę w terminie realizacji i może ją opóźnić.

  do góry

 7. Po wydrukowaniu - wysyłka

  1. Po wykonaniu zlecenia, przygotowaniu go do przesyłki i otrzymaniu płatności wyślemy zamówienie pod adres zdefiniowany na Stronie.
  2. Jeśli po przygotowaniu przesyłki do wysłania zlecenie nie będzie opłacone, otrzymasz informację, o tym że zlecenie jest gotowe do wysłania i oczekujemy na jego opłacenie. Po otrzymaniu płatności wyślemy zrealizowane zamówienie do Ciebie.
  3. Po wysłaniu przez nas Zamówienia otrzymasz e-mailem informację o wysłaniu paczki oraz propozycję oceny naszej pracy.
  4. Przy definiowaniu dostawy możesz zamówić fakturę papierową, wówczas koszt dostawy wzrasta, ponieważ fakturę papierową wysyłamy kurierem w odrębnej przesyłce.
  5. Przy wysyłce zamówienia dokładamy należytej staranności do jej zabezpieczenia i przygotowania do nadania na czas. Sama dostawa jest realizowana przez zewnętrzne firmy kurierskie. Tracimy fizyczną kontrolę nad paczką z chwilą jej przekazania kurierowi. Nie mamy wpływu na sposób wykonania usługi przez kuriera. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania i zaniechania firmy kurierskiej. Jeśli będziesz miał uwagi do czasu dostawy lub jej jakości, reklamacje będą składane i rozpoznawane zgodnie z regulaminami i polityką danej firmy kurierskiej.
  6. do góry

  7. Zastrzeżenia do zamówień

   1. Ufamy Ci. Pamiętaj jednak, że nie jesteśmy w stanie zweryfikować czy masz pełnię praw, w szczególności autorskich do materiałów które nam przesyłasz. To Ty poniesiesz odpowiedzialność, jeśli naruszyłeś czyjeś prawa w rozpowszechnianiu materiałów. Prosimy nie przesyłaj nam w materiałach do produkcji treści o charakterze bezprawnym.
   2. Wskazane przez nas ceny odnoszą się do konkretnych nakładów, a nie przedziałów ilościowych.
   3. Dokładamy wszelkich starań, aby kalkulacje cenowe przygotowywane dla Ciebie były dokładne i rzetelne. Zastrzegamy sobie jednak możliwość podania błędnej ceny lub ilości usług lub produktów. W takich sytuacjach przysługuje Ci prawo odmowy przyjęcia zamówienia lub przyjęcia cen o 10% niższych od cen publikowanych na Stronie w dniu przyjęcia zlecenia do realizacji. Nie ponosimy żadnych innych konsekwencji z tytułu pomyłek w ofertach.
   4. Produkcja jest wieloetapowa. Powstałe w ten sposób braki mogą się kumulować. Zastrzegamy możliwość wystąpienia odchyłek od zamówionej ilości towarów. Dopuszczalne ilości braków wynoszą:
    NakładDopuszczalne braki
    0 - 10010 szt.
    201 - 5005%
    pow. 5012%

    Naturalnie brakujące egzemplarze nie są fakturowane. Wykonanie zamówienia w ilościach równych lub większych niż różnica zamówionego nakładu i dopuszczalnych braków dla poszczególnych przedziałów nie może być podstawą zasadnej reklamacji.

   5. Terminy realizacji zamówień ustalamy są indywidualnie po otrzymaniu od Ciebie materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.

   do góry

  8. Reklamacje

   1. Reklamacje rozpatrujemy w terminie do 7 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanych towarów do Drukarni.
   2. Usunięcie wad produkcyjnych najczęściej nie jest możliwe. Z tego powodu zasadne reklamacje najczęściej uwzględniane są przez ponowne wykonanie reklamowanych towarów i usług bądź zwrot zapłaconej za reklamowane towary i usługi kwoty w terminie do 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
   3. Reklamowany towar musisz dostarczyć na swój koszt do Drukarni.
   4. Jeśli uznamy reklamację przez ponowne wykonanie towaru, wysyłamy go do Ciebie na nasz koszt.
   5. Ponowne wykonanie reklamowanych towarów i usług jest możliwe wyłącznie po uregulowaniu należności za reklamowany towar.
   6. Jedyną podstawą reklamacji zapisu danych na płytach CD / DVD są różnice danych płyty wzorcowej i wykonanych kopii. Oznacza to, że:
    • w przypadku dostarczania plików do nagrania przez e-mail lub ftp, nie ma podstaw do uznania ew. reklamacji zawartości płyt (nie mamy wzoru do porównania zawartości kopii i oryginału)
    • niemożność odtworzenia płyt w urządzeniach niekompatybilnych z nośnikiem wykorzystanym do powielenia materiału nie jest podstawą zasadnej reklamacji.
   7. Nie ponosimy odpowiedzialności za niekompatybilność zamówionych w nas płyt CDR / DVDR ze sprzętem komputerowym i audiowizualnym wykorzystywanym do ich odtwarzania / nagrywania.
   8. do góry

   9. Ograniczenie odpowiedzialności

    1. Nasza odpowiedzialność z racji złożonego zamówienia za wady, braki sprzedawanych towarów i usług oraz niedotrzymane terminy realizacji ponosimy wyłącznie do ich oferowanej wartości. Ponosimy odpowiedzialność jedynie za rzeczywistą szkodę. Nie ponosimy odpowiedzialności za utracone korzyści.
    2. W przypadku wystąpienia siły wyższej na przykład takich jak awaria maszyn, przerwa w dostawie energii elektrycznej lub wody, pożar, klęska żywiołowa, strajków, brak dostępu do Internetu, nieprzewidziana absencja pracowników np. z powodu ich chorób lub opieki nad chorymi dziećmi, nie ponosimy odpowiedzialności za skutki zmian w terminach realizacji. Jeśli będzie to tylko możliwe dołożymy starań by poinformować Cię o ewentualnych opóźnieniach.

    do góry

   10. Dane osobowe – obowiązek informacyjny

    Informujemy o szczegółach dotyczących nowych zasad przetwarzania Twoich danych.

    1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Drukarnia;
    2. Otrzymaliśmy od Ciebie informacje stanowiące dane osobowe w związku ze sprzedażą towaru lub na Twoje życzenie;
    3. Korzystamy z danych osobowych wyłącznie w celu realizacji sprzedaży lub przygotowania zamówionej oferty;
    4. Twoje dane przetwarzane przez Drukarnię obejmują: adres e-mail, imiona i nazwisko, adres firmy, NIP, numery telefonów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy sprzedaży lub przygotowania oferty;
    5. Twoje dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym odpowiadającym za przygotowanie ofert i wykonanie sprzedaży;
    6. W razie zawarcia umowy sprzedaży Drukarnia ma obowiązek prawny przechowywania dokumentów księgowych przez okres 6 lat od daty sprzedaży;
    7. Twoje dane nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu;
    8. Zgodnie z obowiązującym prawem masz możliwość dostępu do informacji stanowiących Twoje dane osobowe. Możesz również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy prawa;
    9. Jeżeli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z działaniem Drukarni, które dotyczą informacji będących Twoimi danymi osobowymi, możesz przesłać je na adres poczty elektronicznej: info@pin2.pl.
    10. Jeżeli będziesz miał zastrzeżenia związane z działaniami Drukarni, które dotyczyć będą informacji będących Twoimi danymi osobowymi, możesz zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    do góry

   11. Wymagania techniczne do składania Zamówień

    Aby w sposób prawidłowy złożyć zamówienie i mieć dostęp do Strony, Twój komputer albo inne urządzenie elektroniczne musi posiadać rozdzielczość wyświetlania minimum 360 px w poziomie, dostęp do Internetu oraz najnowszą wersję jednej z przeglądarek: IE / Edge / Firefox / Chrome / Opera / Safari z obsługą Java Script.

    do góry

   12. Postanowienia końcowe

    1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
    2. Ewentualne spory wynikające z usług Drukarni rozstrzyga sąd powszechny w Warszawie.

    do góry